Bilindiği gibi, 30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliği’nin 60. maddesi uyarınca tüm trafolu abonelerde sorumlu elektrik mühendisi bulunması gerekmektedir.

Ancak işletmelerde bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda işletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi ve YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile de üstlenilebilmektedir.

 Dağıtım şirketleri ile gerçek ve tüzel kişiler arasında imzalanan Yüksek Gerilim Elektrik Enerjisi Satışına İlişkin Perakende Satış Sözleşmesi’nin 5-i maddesinde de “Müşterinin özel trafolu olması halinde, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. maddesi hükmü ve buna ilişkin Şirketçe çıkarılmış uygulama talimatları doğrultusunda sorumlu elektrik mühendisi ile işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi imzalar ve bu sözleşmeyi her yıl yenileyerek Şirkete ibraz eder. Aksi takdirde, Müşterinin elektriği kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre özel trafolu YG abonelerinin bünyesinde elektrik mühendisi yoksa serbest çalışan bir elektrik mühendisi ile trafo sahibi (veya sahipleri) arasında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere “YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi” imzalanması gerekmektedir.