Proje departmanımız, yatırım aşamasında olan tesislerin ruhsat projelerini, kurulmakta olan tesislerin uygulamaya yönelik (aplikasyon) projelerini, ilave tesislerin röleve projelerini, faaliyette olan tesislerin son durum (as-built) projelerini, büyük tesislerin yüksek gerilim projelerini, enerji üretim tesis projelerini tasarlar. Buna paralel teknik şartname ve keşif malzeme listelerinin hazırlanmasında rol oynar. Projelerin resmi kurumlarca onaylanma sürecini işletir. Yine resmi kuruluşlar ile müşteri arasında uygun elektrik tarifesinin seçildiği sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olduğu gibi, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlanmasını sağlar.

Projelendirdiğimiz tesisler:

Yüksek Gerilim tesisleri:
Organize Sanayi Bölgeleri Alt Yapı Elektrik,
Enerji Üretim Tesisleri, Kooparatif ve sitelere ait elektrik alt yapı,
Enerji Nakil Hatları,
Dağıtım ve Trafo merkezleri

Alçak gerilim tesisleri:
Alçak gerilim ana dağıtım ve kompanzasyon Panoları,
Motor Control Center (MCC) panoları,
Galvaniz ve Plastik kablo kanalları ve kablolama,
Motor yol verme ve motor besleme,
Kuvvet tesisatı,
Aydınlatma,
Topraklama,
Yıldırımdan Korunma Sistemleri,

Zayıf Akım Tesisleri:
Data/Telefon Sistemleri (Yapısal kablolama sistemleri)
Yangın algılama ve uyarma sistemleri
Gaz algılama ve uyarma sistemleri
Kapalı devre kamera sistemleri(CCTV)
Seslendirme sistemleri
Personel kartı geçiş sistemleri Görüntü dağıtım sistemleri

Otomasyon PLC/SCADA:
Enerji Otomasyonu
HVAC_iklimlendirme
Proses otomasyonu
Arıtma otomasyonu
Akıllı bina sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri:
Projeye göre kullanilacak malzemelerin belirlenmesi
3D Proje çizimleri
Konstruksiyon Montajı ve altyapı hazırlanması
Şebekeye Bağlantı
Kamera ve Uzaktan takip Sisteminin kurulması